Mới chào đời nhưng con gái Hà Tăng, con gái Tuấn Hưng, con trai Đan Trườ được người…