"nsut-trinh-kim-chi"( Có 1 Kết quả )
NSƯT Trịnh Kim Chi hoàn thành tu sửa chùa Nghệ sĩ

NSƯT Trịnh Kim Chi hoàn thành tu sửa chùa Nghệ sĩ

11/01/2023