Ngôi nhà có diện tích 120m này thiết kế gần với gũi thiên nhiên được tạo bởi cây…