Bí quyết của vợ chồng tôi sau 9 năm là cùng vun đắp cho mục tiêu chung chứ không...