Tình yêu sét đánh đáng ra sẽ có một cái kết viên mãn nếu như Hùng không phát hiện...