Chi Pu xinh đẹp và nhảy giỏi (từng nhận giải Đồng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2015)…