​​‘Sông Hồng đã được khơi thông đến vịnh Tokyo’ TTO – “Tôi tin rằng không gì có thể ngăn cản được một kỷ nguyên mới thân tình

​​‘Sông Hồng đã được khơi thông đến vịnh Tokyo’ TTO – “Tôi tin rằng không gì có thể ngăn cản được một kỷ nguyên mới thân tình

TTO - “Tôi tin rằng không gì có thể ngăn cản được một kỷ nguyên mới thân tình,…