Hoàng Thuỳ nổi bật trên Instagram hơn 3 triệu follow của Miss Universe á hậu Hoàng Thuỳ

á hậu Hoàng Thuỳ
á hậu Hoàng Thuỳ

Hoàng Thuỳ rạng rỡ trên trang instagram của Miss Universe

Việc hình Hoàng Thùy được chọn làm ảnh đại diện sẽ giúp cô giành được lợi thế, dễ dàng nhận được sự chú ý từ khán giả quốc tế.

Xem thê

á hậu Hoàng Thuỳ

Tags: Sao Việt á hậu Hoàng Thuỳ sao Việt