Để có vị trí đắc địa xây nhà thờ Đức Bà, phía Công Giáo phải tham gia bốc thăm...