Nếu kết hợp hạt dẻ với thịt bò tạo thành món bò kho sẽ làm mất đi giá trị...