Đạo diễn Đồng Đăng Giao lần đầu chia sẻ chuyện hậu trường về Trấn Thành, bé Kim Thư…