Trong phim Người phán xử, ai là bố đẻ của "con rơi" Lê Thành (Hồng Đăng) chính là…