Các đại lý cho biết từ đầu năm thị trường xe cũ khá ảm đạm, giá xe đã…